steg 1

VÄGEN TILL ANSTÄLLNING

Vi vill inledningsvis träffa dig för att lyssna till ditt företags behov. Samtidigt kan vi presentera hur vi skulle kunna bidra. Vi kommer till ditt företag eller om det passar bättre kan ses vi på en annan plats. Med vår hjälp slipper du en lång rekryteringsprocess. Vi har det personliga engagemanget och de direkta kontakterna.

steg 2

matchning

Vi träffar regelbundet arbetssökande personer via SFI i Skillinge och bland andra nyanlända på Österlen. Vi lär känna dem och tar då reda på utbildning och arbetslivserfarenheter, språkkunskaper och intressen. Vi gör ett noggrant urval bland de arbetssökande för att finna dem som motsvarar just dina krav. Vi presenterar våra talenter för dig och du får träffa den du själv tycker verkar mest lämplig.

steg 3

FÖRBEREDD FÖR ANSTÄLLNING

Inför anställningen arrangerar vi också utbildning om svenska arbetsförhållanden och grundläggande sociala koder. I detta samarbetar vi med Helena Ström på Kultivera Glimminge AB

Vi sköter de myndighetskontakter som krävs, det vill säga med Arbetsförmedling och de andra institutioner som kan behövas. 

steg 4

PRAKTIK OCH COACHNING

Därefter följer en praktikperiod, vars längd beror på arbetets art. Det avgörs alltså från fall till fall. Under den tiden gör vi regelbundna besök för att coacha praktikanten och även handleda dig som arbetsgivare om så önskas. Vår ambition är att hjälpa till så att matchningen fungerar och att praktiken leder till en bra rekrytering.

steg 5

UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING

Förhoppningsvis får din nye medarbetare anställning efter praktikperioden. Även därefter kan vi komma till arbetsplatsen i den omfattning som känns bra både för den anställde och för dig som arbetsgivare.

Om du inte vill anställa direkt, kan du göra det via Talentbyrån Österlen AB, ett arbetsintegrerande socialt företag som ägs av Skillinge Missionshus.

kontakt

Kalle Spetz, Projektledare
Social entreprenör, styrelseordförande i Hyllie Park Folkhögskola, pastor och föreståndare i Skillinge Missionshus och med ett stort kontaktnät såväl lokalt som regionalt.

kalle@talenterna.se0735-284 328

Ammar Zakaria, Projektassistent
Tidigare HR-chef vid flera internationella företag i olika länder med stor erfarenhet av rekrytering, matchning och utbildning av personal. Utbildad i Syrien, USA och Kina. Kom till Sverige 2015 och talar förutom svenska engelska och arabiska.

ammar@talenterna.se0763-100 848