steg 1

VÄGEN TILL ANSTÄLLNING

Vi strävar efter att ta tillvara den kompetens och erfarenhet som just du har. Berätta för oss vad du kan och vill, så ska vi försöka vara en länk  mellan dig och en framtida arbetsgivare.

Kontakta Ammar Zakaria för att bli intervjuad och lämna ditt CV.

steg 2

MATCHNING

Vi söker upp företagare som vi vet har behov av arbetskraft, men även andra som vi kanske kan inspirera till att anställa. Med vårt personliga engagemang vill vi vara det kontaktnät och den länk du behöver för att komma närmare arbetsmarknaden i sydöstra Skåne.

Vi ordnar också en träff för dig med dem vi tror kan passa dig väl.

steg 3

FÖRBEREDD FÖR ANSTÄLLNING

Inför praktik och anställning arrangerar vi utbildning bland annat om svenska arbetsförhållanden och grundläggande sociala koder. Vi kan coacha och ge dig råd och vägledning. Vi hjälper dig också med de kontakter med Arbetsförmedlingen och andra myndigheter som kan behövas.

steg 4

PRAKTIK OCH COACHNING

Då vi matchat dig med en arbetsgivare följer en praktikperiod. Hur lång praktiktiden är beror på arbetets art. Det avgörs alltså från fall till fall. Under den tiden gör vi regelbundna besök på arbetsplatsen för att coacha dig. Vi vill gärna hjälpa till så att praktiken leder till en anställning där både du och arbetsgivaren är nöjda. 

steg 5

UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING

Förhoppningsvis får du anställning efter praktikperioden. Även därefter kan vi komma till arbetsplatsen i den omfattning som känns bra både för dig och för din arbetsgivare.

Tänk på att även om praktiken inte leder till anställning är den viktig för dina framtida möjligheter att få arbete. Genom praktiken får du erfarenhet, kontakter, möjlighet att utveckla ditt språk och ett skriftligt omdöme från den du gjort praktik hos.

kontakt

Kalle Spetz, Projektledare
Social entreprenör, styrelseordförande i Hyllie Park Folkhögskola, pastor och föreståndare i Skillinge Missionshus och med ett stort kontaktnät såväl lokalt som regionalt.

kalle@talenterna.se0735-284 328

Ammar Zakaria, Projektassistent
Tidigare HR-chef vid internationella företag i flera länder. Utbildad i Syrien, USA och Kina. Kom till Sverige 2015 och talar förutom svenska engelska och arabiska.

ammar@talenterna.se0763-100 848