Om oss

Talenterna är en nybildad förening, som strävar efter att vara en länk mellan nyanlända och arbetsgivare. Huvudmän är Hyllie Park Folkhögskola och Skillinge Missionshus.

Vårt projekt heter ”Från SFI till arbete – genom utbildning, matchning och coachning”. Det går ut på att fler nyanlända ska få ett arbete, samtidigt som vi hjälper arbetsgivare att rekrytera personal. Våra tjänster är kostnadsfria. Det beror på att projektet är finansierat av Europeiska Socialfonden via LEADER Sydöstra Skåne.

Talent var en viktenhet under antiken men också ett mynt med stort värde. I överförd mening betyder ordet förmåga, skicklighet. I vårt kontaktnät av nyanlända på Österlen och Ystad finns många talenter.