samarbete

Vår filosofi är att framgång kommer genom samarbete och tillit. Det är tillsammans som vi lyckas bygga ett bättre samhälle. Vi samarbetar med arbetsförmedlingen, kommunerna i sydöstra Skåne, LEADER Sydöstra Skåne, Hyllie Park Folkhögskola, Skillinge Missionshus och Talentbyrån Österlen AB.

Hyllie Park Folkhögskola bedriver SFI-undervisning bland annat på Skillinge. Det betyder att vi har god kunskap om de personer vi tror kan passa för respektive arbetsgivare. SFI (Svenska för invandrare) är en språkutbildning som ska ge vuxna med annat modersmål baskunskap i svenska språket.